طراحی وب سایت

طراحی و توسعه سایت

طراحی سایت در شرکت کاوش پرداز کاسپین

تجسم کنید که شما نام یک کسب‌وکار را برای اولین بار می‌شنوید و در گوگل به دنبال آن می گردید. چیزی پیدا نمی‌کنید! چه فکری درباره آن کسب‌وکار خواهید کرد؟ آیا اطمینان کردن به آن کسب‌وکار برای شما سخت نخواهد شد؟

مراحلی طراحی سایت در شرکت کاوش پرداز کاسپین به این صورت است که پس از مشخص شدن اهداف و انتظارات مشتری از داشتن سایت و تخمین هزینه‌های آن، تیم فنی تمام اقدامات لازم جهت طراحی و توسعه سایت را آغاز خواهد می‌کند.
با راه‌اندازی اولیه سایت، مدت زمان مشخصی به بررسی و عیب‌‎یابی سایت اختصاص می‌یابد. پس از آن یک جلسه آموزشی نحوه مدیریت سایت برای مشتری در نظر گرفته می‌شود و طبق درخواست مشتری، پشتیبانی‌های بعد از آن صورت می‌گیرد.

برخی ویژگی‌های یک وبسایت خوب